การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 22

2020/02/04 14:43:58
การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 22

หน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 22 (Chiang Mai Cardiology Conferences, CMCC 22) ในวันที่ 10-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรม SHANGRI-LA CHIANGMAI