คำถามที่พบบ่อย

2019/08/05 17:32:11
คำถามที่พบบ่อย

1. ทำไมยังไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับการลงทะเบียนจากระบบ???

เนื่องมาจาก

- ใส่อีเมล์ผิด
- กรอกรายละเอียดและชำระเงินยังไม่ครบ
- กรอกชำระเงินทั้งที่ยังไม่ได้ชำระเงิน แต่แนบนามบัตรบริษัท
- กรณี เป็นบริษัท ไม่ได้หมายเหตุ ว่า "ชำระเงินภายหลัง" ดังที่ได้แจ้งไว้
- รอแนบเอกสารการชำระเงิน


2. ยังลงทะเบียนได้หรือไม่??

- หากปุ่มลงทะเบียนยังโชว์อยู่สามารถลงทะเบียนได้อยู่จนกว่าจำนวนจะเต็ม
ระบบจะทำการปิดการลงทะเบียนจะขึินโชว์แต่ ปุ่ม "แจ้งชำระเงิน"


3. ใบเสร็จรับเงินสามารถไปรับได้ที่ไหน

- สามารถรับได้ที่หน้างาน โชว์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งชื่อแก่เจ้าหน้า ณ จุดลงทะเบียน


4. Username /Pass ที่ตั้งเอาไปทำอะไร??

- เพื่อใช้เข้าระบบ Appication ของ CMCC ซึ่งจะมีให้ Download ผ่านหน้า Web ใช้ได้ทั้ง
IOS และ android


5. มีลงทะเบียนหน้างานไหม??

- ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน


ติดต่อสอบถาม : reg.cmcc@gmail.com