THE CMCC REGISTRATION

THE CMCC REGISTRATION

THE CMCC

THE CMCC MEETING

THE CMCC

THE CMCC 24th

ในขณะนี้ท่านจะสามารถรับชม VDO ย้อนหลัง
ได้เฉพาะของวันที่ 7,8 และ 9 กันยายน
และ รับชม VDO ย้อนหลังทั้งหมดได้ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. จนถึงวันที่ 31 ธ.ค 66
ทางผู้จัดงานขออภัย ในความไม่สะดวกมาณ.ที่นี้ ครับ
ขอบคุณครับ
เข้าชมการประชุม Online ได้ที่
ขั้นตอนการรับ Badge งาน The CMCC ครั้งที่ 25

ขั้นตอนการรับ Badge งาน The CMCC ครั้งที่ 25 กรณีที่ 1 ผู้ลงทะเบียนที่เตรียม QR Code มาเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการรับ Badge งาน The CMCC ครั้งที่ 25 กรณีที่ 2 ผู้ลงทะเบียนไม่ได้รับ qr code หรือไม่ได้เตรียม QR Code

ขั้นตอนการรับ Badge งาน The CMCC ครั้งที่ 25 กรณีที่ 3 ผู้ลงทะเบียนเครือข่าย

บทความน่าสนใจ

เป็นบทความที่ทาง THE CMCC มองเห็นว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจในงานด้าน แสง สี เสียง และ virtual events

จองจำนวน booth, symposium และ expert meeting ภายใน 15 มี.ค 66

จองจำนวน booth, symposium และ expert meeting ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มี.ค 66

ประชุมเพื่อเลือกวันและเวลา symposium, expert meeting และ จำนวน booth ในวันที่ 20 มีค 2566 เวลา 10:00 น. ทาง Zoom meeting

จะมีประชุมเพื่อเลือกวันและเวลา symposium, expert meeting และ จำนวน booth ในวันที่ 20 มีค 2566 เวลา 10:00 น. ทาง Zoom meeting

ลำดับการเลือกตำแหน่งบูทและวันที่ของ Symposium ของบริษัทยางาน The CMCC 2023 จะขึ้นกับ บริษัท ที่ได้จองคนลงทะเบียน on-site ภายใน 15 มี.ค 66 (จองมากมีสิทธิได้เลือกก่อน)

ลำดับการเลือกตำแหน่งบูทและวันที่ของ Symposium ของบริษัทยางาน The CMCC 2023 จะขึ้นกับ บริษัท ที่ได้จองคนลงทะเบียน on-site ภายใน 15 มี.ค 66 (จองมากมีสิทธิได้เลือกก่อน)