สำหรับบริษัทหลักที่ต้องการสนับสนุน CMCC

** กรุณากรอกข้อมูลตามรายการให้ถูกต้องโดย **
1. ในการสมัครครั้งแรก ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบหลักของบริษัทนั้น
2. หลังจากได้ user/password ท่านค่อยให้ผู้รับผิดชอบรองท่านอื่นเข้าร่วม หรือจะแยกเป็นทีมย่อยในภายหบัง

ลงทะเบียนบริษัทสนับสนุน

ลงชื่อเข้าใช้งานบริษัทผู้สนับสนุนสอบถามข้อมูล การสนับสนุน งาน THE CMCC ได้ที่
Line Official Account: @cmcc
โทร : 053-935486 หรือ 085-616-8087
Email : reg.cmcc@gmail.com