ลงทะเบียนเพื่อสมัครการใช้งาน

** กรุณากรอกข้อมูลตามรายการให้ถูกต้องโดย **
1. ในการสมัครครั้งแรก ต้องเป็นผู้ที่รับผิชอบหลักของบริษัทนั้นๆๆ
2. หลังจากได้ user/password ท่านค่อยให้ผู้รับผิดชอบรองท่านอื่นเข้าร่วม หรือจะแยกเป็นทีมย่อยในภายหลัง 3. หากมีข้อสงสัย หรือ ปัญหาใดๆ สามารถติดต่อได้ Line Official Account: @cmcc หรือ คุณบีม 096-692-3577

Account Information
ข้อมูลบริษัท (Pharmaceutical Company Details)

ผู้ประสานงานหลักบริษัท

Account User ผู้ประสานงานหลักบริษัท

ทางบริษัทได้อ่านข้อตกลง เงื่อนไข และกฏข้อบังคับของงานทั้งหมดแล้ว และยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว. *