บทความน่าสนใจ

เป็นบทความที่ทาง THE CMCC มองเห็นว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจในงานด้าน แสง สี เสียง และ virtual events

จองจำนวน booth, symposium และ expert meeting ภายใน 15 มี.ค 66

จองจำนวน booth, symposium และ expert meeting ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มี.ค 66

ประชุมเพื่อเลือกวันและเวลา symposium, expert meeting และ จำนวน booth ในวันที่ 20 มีค 2566 เวลา 10:00 น. ทาง Zoom meeting

จะมีประชุมเพื่อเลือกวันและเวลา symposium, expert meeting และ จำนวน booth ในวันที่ 20 มีค 2566 เวลา 10:00 น. ทาง Zoom meeting

ลำดับการเลือกตำแหน่งบูทและวันที่ของ Symposium ของบริษัทยางาน The CMCC 2023 จะขึ้นกับ บริษัท ที่ได้จองคนลงทะเบียน on-site ภายใน 15 มี.ค 66 (จองมากมีสิทธิได้เลือกก่อน)

ลำดับการเลือกตำแหน่งบูทและวันที่ของ Symposium ของบริษัทยางาน The CMCC 2023 จะขึ้นกับ บริษัท ที่ได้จองคนลงทะเบียน on-site ภายใน 15 มี.ค 66 (จองมากมีสิทธิได้เลือกก่อน)