บทความน่าสนใจ

เป็นบทความที่ทาง THE CMCC มองเห็นว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจในงานด้าน แสง สี เสียง และ virtual events

ประชุมเพื่อเลือกวันและเวลา symposium, expert meeting และ จำนวน booth ในวันที่ 20 มีค 2567 เวลา 13:00 - 15:00 น.

ประชุมเพื่อเลือกวันและเวลา symposium, expert meeting และ จำนวน booth ในวันที่ 20 มีค 2567 เวลา 13:00 - 15:00 น.

ลำดับการเลือกตำแหน่งบูทและวันที่ของ Symposium ของบริษัทยางาน The CMCC 2024 จะพิจรณาจากบริษัท ที่ได้จองยอดคนลงทะเบียน on-site ภายใน 15 มี.ค 67

ลำดับการเลือกตำแหน่งบูทและวันที่ของ Symposium ของบริษัทยางาน The CMCC 2024 จะพิจรณาจากบริษัท ที่ได้จองยอดคนลงทะเบียน on-site ภายใน 15 มี.ค 67

จองจำนวนผู้ลงทะเบียน Onsite(รอบที่ 1) ภายใน 15 มี.ค 67

จองจำนวนผู้ลงทะเบียน Onsite(รอบที่ 1) ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มี.ค 67