จองจำนวน booth, symposium และ expert meeting ภายใน 15 มี.ค 66

จองจำนวน booth, symposium และ expert meeting ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มี.ค 66