จองจำนวนผู้ลงทะเบียน Onsite(รอบที่ 1) ภายใน 15 มี.ค 67

จองจำนวนผู้ลงทะเบียน Onsite(รอบที่ 1) ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มี.ค 67
*การจองจำนวนผู้ลงทะเบียนแบบ Onsite มีผลต่อการเลือกBoothและSymposiumในวันที่ 20 มี.ค. 67