ลำดับการเลือกตำแหน่งบูทและวันที่ของ Symposium ของบริษัทยางาน The CMCC 2024 จะพิจรณาจากบริษัท ที่ได้จองยอดคนลงทะเบียน on-site ภายใน 15 มี.ค 67

ลำดับการเลือกตำแหน่งบูทและวันที่ของ Symposium ของบริษัทยางาน The CMCC 2024 จะพิจรณาจากบริษัท ที่ได้จองคนลงทะเบียน on-site ภายใน 15 มี.ค 67