ลำดับการเลือกตำแหน่งบูทและวันที่ของ Symposium ของบริษัทยางาน The CMCC 2023 จะขึ้นกับ บริษัท ที่ได้จองคนลงทะเบียน on-site ภายใน 15 มี.ค 66 (จองมากมีสิทธิได้เลือกก่อน)

ลำดับการเลือกตำแหน่งบูทและวันที่ของ Symposium ของบริษัทยางาน The CMCC 2023 จะขึ้นกับ บริษัท ที่ได้จองคนลงทะเบียน on-site ภายใน 15 มี.ค 66  (จองมากมีสิทธิได้เลือกก่อน)