ประชุมเพื่อเลือกวันและเวลา symposium, expert meeting และ จำนวน booth ในวันที่ 20 มีค 2566 เวลา 10:00 น. ทาง Zoom meeting

จะมีการประชุมเพื่อเลือกวันและเวลา symposium, expert meeting และ จำนวน booth ในวันที่ 20 มีค 2566 เวลา 10:00 น. ทาง Zoom meeting